Blog

Ervaringskennis is kennis van mensen die ervaring met iets hebben.

Over spraak- en taalproblemen bij (jonge) kinderen is veel geschreven.

Over jongeren met TOS is bijna niets bekend. We weten dat spraak- en taalproblemen meestal niet over gaan.

We weten ook dat een deel van de leerlingen met TOS het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgt in cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen). Anderen gaan naar her reguliere onderwijs en hebben daar soms ambulante begeleiding.

We weten eigenlijk niet hoe het met deze jongeren gaat. Wat vinden zij en wat zijn hun ervaringen?

Beweeg met je muis naar de submenu’s of klik op de onderstreepte woorden als je wil weten wat jongeren denken en ervaren over TOS, onderwijs, sociaal leven, hulp en werk.