Contact

E-mail
info.spraaksaam@gmail.com

Telefoon
Yara Schreiber (bestuurslid)
06- 58969830

Ineke Huisman (ondersteuning en notulist)
06- 18626167

Rekeningnummer
NL14 RABO 0157 1756 93
T.n.v. SpraakSaam