Contact

Voorlichting:
Me.Vangenugten@kentalis.nl

Voor overige vragen:
info.spraaksaam@gmail.com

Telefoon (Meike, secretaris):
06- 55 94 32 78

Post:
Postbus 14
3990 DA Houten

Bezoek:
Randhoeve 221
3995 GA Houten

Rekeningnummer:
NL14 RABO 0157 1756 93 tnv SpraakSaam

Advertenties