Contact

E-mail
Voorlichting:
Me.Vangenugten@kentalis.nl

Voor overige vragen:
info.spraaksaam@gmail.com

Telefoon
Yara Schreiber (bestuurslid)
06- 58969830

Ineke Huisman (ondersteuning en notulist)
06- 18626167

Adres
Randhoeve 221
3995 GA Houten

Rekeningnummer
NL14 RABO 0157 1756 93
T.n.v. SpraakSaam

Advertenties