TOS informatie

TOS? TOS!

TOS betekent TaalOntwikkelingsStoornis.

Als je TOS hebt, dan heb je problemen met het begrijpen of uiten van taal.

TOS gaat niet over. Maar je kunt er wel goed mee leven. Zeker als mensen rekening met je houden en je zelf goed kunt aangeven wat je nodig hebt.

In Nederland hebben ongeveer 60.000 jongeren TOS. Je bent dus niet de enige!

TOS kun je niet zien. Het is een onzictbare handicap. En de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Dat is lastig!

TOS werd vroeger ESM genoemd. ESM betekent Ernstige Spraak- en/of TaalMoelijkheden.

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Je hebt vaak moeite met het begrijpen van anderen of maakt korte zinnen. Het kan ook zijn dat je slecht verstaanbaar bent. Vijf procent van de bevolking heeft TOS, in de hersenen van mensen met TOS wordt taal dan minder goed verwerkt.
Bij mensen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden of klanken. Een taalontwikkelingsstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking en dat maakt het vaak eenzaam. Ook wordt TOS nog te vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.

19059670_1142399592531241_3486360047164112274_n