Spraaktaal

Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt  voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten.

Spraaktaal is te bestellen bij elke (online) boekhandel. Bijvoorbeeld bij bol.com

Jongeren met een taalstoornis (ESM of TOS) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam.
Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen.Spraaktaalbiedt die kans.

Werkbladen

Spraaktaal is vorm gegeven in overleg met jongeren met een taalstoornis.

Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

De tekst van Spraaktaal is voor publicatie voorgelegd aan jongeren met een taalstoornis, ouders en professionals. Hun commentaar is in het boek verwerkt.

Een jongere:

“Ik vind het een goed boek om te lezen en ook om te werken. Ik herken heel veel van mezelf in de voorbeelden omdat ik het zelf zo ervaar of heb meegemaakt en nog meemaak. Ik vind het laatste gedeelte van het boek ook goed omdat je informatie geeft over hoe je zelfstandig kan worden.”

Een ouder:

“Dit boek kan jongeren goed op weg helpen in de (harde) maatschappij. Maar niet alleen voor hen is dit boek geschikt, ook voor familieleden en vrienden zou het een uitkomst zijn. Voor leerkrachten op basisschool en voortgezet onderwijs lijkt het me ook een ideaal boek.”

Een professional:

“Echt een werkboek waar jongeren veel in vinden én kwijt kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van hun krachten. Wat is dit een goed boek om te gebruiken voor jongeren, ouders en werkers!”

Jet Isarin is filosoof en senior onderzoeker bij Kentalis – PonTeM. Zij publiceert regelmatig op het gebied van Disability Studies en participatieonderzoek en is beheerder van de website voor jongeren met een taalstoornis www.spraaksaam.com.